Hvad er Båndlæggelse?

At båndlægge betyder i denne forstand, at du selv kan indskrive, hvornår den begunstigede person skal modtage dit efterladte beløb.  

Skulle det ske, at du går hen og dør førend du får din pension udbetalt, så kan du vælge hvem der skal have den den efterladte sum. Denne person betegnes som begunstiget. Men i stedet for at pengene bliver udbetalt straks efter din død, kan du vælge at få pengene båndlagt i en bestemt tidsperiode defineret ud fra den begunstigedes alder. Beløbet kan blive båndlagt indtil personen er fyldt maksimalt 25 år.

Læs også: Hvad er børnepension?