Hvad er Boafgiften?

Boafgiften er den skat, der bliver betalt til staten når en person modtager en arv. 

En boafgift er den skat, som afregnes til staten ved overdragelse af enten hele eller dele af et bo. Hvis du er begunstiget for f.eks. din ægtefælle ved dennes død, vil du som udgangspunkt skulle afregne en boafgift af hvad du modtager fra boet. Får du f.eks. udbetalt 500.000 DKK, skal du betale alt mellem 0 og 36,25% i boafgift til staten. 

Læs også: Hvad er Bidragsfritagelse