Almindelig Brand Bank står bag Almindelig Brand – Liv og Pension. Her tilbydes en bred vifte af forskellige produkter som kan have interesse, og som kan være til hjælp og gavn når man ønsker pensionsopsparing ved Almindelig Brand og Liv. Dette kunne være både forsikringerne, bankprodukter – også til mindre firmaer og landmænd.

Alm. Brand A/S Koncernen er en dansk, finansiel koncern bestående af et børsnoteret holdingselskab, hvorunder der er en række datterselskaber. Koncernens primære forretningsområder er forsikring, bankvirksomhed og pensioner. Selskabets hovedaktionær er Alm. Brand af 1792 FMBA. Firmaet blev grundlagt 1792 som Landbygningernes almindelige Brandforsikring.

Koncernen omsætter årligt for 7,7 mia. kr. og har 1.862 ansatte.

Alm. Brand Liv og Pension arbejder med livsforsikringer og pensionsopsparinger. Man arbejder med private, individuelle ordninger og ordninger for mindre erhvervsdrivende.
Der tilbydes desuden sær ordninger til landmænd.

  • 76%
  • 24%

Årlige indbetalinger fordelt på markedsrente og gennemsnitrentepension

97% iconIndbetalinger til pensionsordninger med markedsrent

Indbetalinger til pensionsordninger med gennemsnitsrente

  • 76%
  • 24%

Årlige indbetalinger fordelt på markedsrente og gennemsnitrentepension

97% iconIndbetalinger til pensionsordninger med markedsrent

Indbetalinger til pensionsordninger med gennemsnitsrente

  • 6%
  • 94%

Årlige indbetalinger fordelt på markedsrente og gennemsnitrentepension

97% iconIndbetalinger til pensionsordninger med markedsrent

Indbetalinger til pensionsordninger med gennemsnitsrente

Alm Brand i Tal
Kunder, der indbetaler til en pensionsordning 48.000
Kunder med hvilende pensionsordning 18.000
Kunder, der modtager pensionsudbetalinger 7.000
Årlige pensionsindbetalinger i alt 2.004 mio. kr
Kundernes pensionsformue i alt 16.491 mio. kr
Solvensdækning 814%(2016) 669%(2017) 637%(2018)