Alt om pension og pensionsopsparing

Information om pensionsbegreber

Afgiftsberigtigelse?

Afgiftsberigtigelse er en afgift på 40% som dit pensionsselskab afregner til SKAT, hvis du ønsker at overføre din kapitalpension eller alderssum til din aldersopsparing.

læs mere her: Hvad er afgiftsberigtigelse?

Alderssum

Alderssum er en sum penge, der kan blive udbetalt til dig som et engangsbeløb, som en del af din livsvarige pension.

Læs mere her: Hvad er alderssum?

Arbejdsindtægt

En arbejdsindtægt er betegnelsen for din løn, feriepenge samt et eventuelt afkast du måtte få ved en privatejet virksomhed.

Læs mere her: Hvad er arbejdsindtægt?

Arbejdsmarkedets tillægspension (ATP)

ATP betaler alle lønmodtagere og arbejdsgiver til, hvilket giver alle, som når folkepensionsalderen, en løbende og livsvarig pension.

Læs mere her: Hvad er Arbejdsmarkedets tillægspension (ATP)?

Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)

AM-bidraget er skat på 8%, som bliver fratrukket din løn inden du får den udbetalt.

Læs mere her: Hvad er Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) ?

Båndlæggelse

At båndlægge betyder i denne forstand, at du selv kan indskrive, hvornår den begunstigede person skal modtage dit efterladte beløb. 

Læs mere her: Hvad er båndlæggelse?

Begunstigelse

En begunstiget er den eller de personer, som du ønsker skal modtage din pensionsformue, såfremt du skulle dø førend du får dem udbetalt.  

Læs mere her: Hvad er begunstigelse?

Bidragsfri dækning

Har du indbetalt til et pensionsselskab og har tegnet dine forsikringer derigennem, kan du kvalificere dig til bidragsfri dækning, så hvis du stopper dine indbetalinger, vil du stadig, i en given periode, være omfattet af de forsikringer du har tegnet igennem pensionsselskabet.

Læs mere her: Hvad er bidragsfri dækning?

Bidragsfritagelse

En bidragsfritagelse betyder, at du stadig har ret til din fulde alderspension, på trods af, at du har fået tilkendt en invalidepension.

Læs mere her: Hvad er bidragsfritagelse

Boafgift

Boafgiften er den skat, der bliver betalt til staten når en person modtager en arv

Læs mere her: Hvad er boafgift?

Børnepension

En børnepension er et sikkerhedsnet for dine efterladte børn hvis du skulle miste livet eller tabe erhvervsevnen, hvor dine børn vil modtage en månedlig udbetaling via den tegnede børnepension.

Læs mere her: Hvad er Børnepension?

Bortseelsesret

At have bortseelsesret betyder, at du ikke behøves at indskrive pensionsindbetalingerne i din skattepligtige indkomst.

Læs mere her: Hvad er bortseelsesret?

Delpension

At gå på delpension er en delvis pensionering, hvor du går ned i tid på dit arbejde, men også begynder at tage hul på din pensionsopsparing.

Læs mere her: Hvad er delpension?

Depotsikring

En depotsikring er en forsikring for, at dine opsparede midler bliver udbetalt, f.eks. hvis du skulle miste livet.

Læs mere her: Hvad er depotsikring?

Dødsfaldssum

En dødsfaldssum kan bedst betegnes som en slags forsikring, som er et beløb der ved din død, såfremt du er 66 år eller derunder, vil blive udbetalt til dem eller den som du har valgt.

Læs mer her: Hvad er dødsfaldssum?

Fællesskabskompensation

En fællesskabskompensation er en lovmæssig mulighed for en kompensering mellem to parter i en skilsmisse eller separation ifht udligning mellem de to parters pensionsopsparinger.

Læs mere her: Hvad er fællesskabskompensation?

Faginvaliditet

At være faginvalid er, at du ikke længere er i stand til at varetage den jobfunktion, som du er uddannet til, hvorfor du kan kvalificeres til en halv- eller hel- invalidepension.

Læs mere her: Hvad er faginvaliditet?

Folkepension

En folkepension er en fast pensionsform som staten står for at uddele til alle borgere i Danmark som måtte ønske dette.

Læs mere her: Hvad er folkepension?

Førtidspension

En pensionsform der tildeles af det offentlige til særligt nedslidte og ikke-arbejdsdygtige personer.

Læs mere her: Hvad er førtidspension?

Genkøb

Genkøb betyder, at du får din pensionsopsparing udbetalt førend din tidligst mulige pensionsalder – vær dog opmærksom på, at du bliver beskattet af dette.

Læs mere her: Hvad er genkøb?

Gennemsnitsrente

En gennemsnitsrente betyder, at din pensionsopsparing får en fastsat rente tilskrevet din pensionsopsparing hvert år.

Læs mere her: Hvad er en gennemsnitsrente?

Gruppeforsikring

En gruppeforsikring er noget som kan blive udbetalt, skulle du gå hen og blive invalid, ramt af kritisk sygdom eller gå bort. 

Læs mere her: Hvad er gruppeforsikring?

Helbredsoplysninger

En pensionskasse beder om dine helbredsoplysninger for at vurderer risikoen med at tage dig ind som pensionsopsparer for dem selv og deres andre medlemmer.

Læs mere her: Hvad er helbredsoplysninger?

Hvilende medlemskab

Et hvilende medlemskab hos din pensionsopsparing betyder, at du ikke for nuværende betaler til pensionskassen men stadig er medlem.  

Læs mere her: Hvad er hvilende medlemskab?

Invalidepension

Invalidepension er en pensionsform du kan få tildelt fra dit pensionsselskab såfremt du skulle få nedsat din erhvervsevne.  

Læs mere her: Hvad er invalidepension?

Invalidesum

En invalidesum er en skattefritaget beløb du kan få udbetalt, hvis du har mistet to tredjedele af din arbejdsevne for altid, eller i nogle tilfælde i en længerevarende periode.

Læs mere her: Hvad er invalidesum?

Jobskifteaftalen

Når du skifter job, skifter du også nogle gange pensionsselskab, hvor du kan få brug for at få flyttet dine pensionsdepoter til et nyt selskab

Læs mere her: Hvad er en jobskifteaftalen?