Hvad er Arbejdsindtægt?

En arbejdsindtægt er betegnelsen for din løn, feriepenge samt et eventuelt afkast du måtte få ved en privatejet virksomhed.

Den generelle betegnelse af arbejdsindtægt er den indtægt du får i forbindelse med dit arbejde. Arbejdsindtægten kan derfor komme i mange størrelser og i forskellige perioder. Eksempler på arbejdsindtægter kan være:

  • Løn fra arbejdsgiver
  • Gratialer
  • Bonuser
  • Provision
  • Feriepenge
  • Ferietillæg
  • Fratrædelsesgodtgørelse
  • Honorarer 
  • Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag

Dog indeholder denne betegnelse af “Arbejdsindtægt” også indtægt fra din egen virksomhed, som jo, udover de ovenstående eksempler på arbejdsindtægt, også kan være udbytter eller afkast. Disse vil også blive regnet som en arbejdsindtægt.

Andre, lidt mindre kendte, eksempler kunne være:

  • Løntilskud fra det offentlige, f.eks. Fleksløntilskud. 

Alle ovenstående eksempler på arbejdsindtægt er noget du bør være opmærksom på, da disse indtægter kan gøre, at du bliver modregnet i dine pensionsydelser.

Læs også: Hvad er Alderssum?