Hvad er Arbejdsmarkedets tillægspension (ATP)?

ATP betaler alle lønmodtagere og arbejdsgiver til, hvilket giver alle, som når folkepensionsalderen, en løbende og livsvarig pension.  

ATP, også kendt som arbejdsmarkedets tillægspension, er noget som alle lønmodtagere og arbejdsgivere indbetaler til. Dette er et tiltag som gør, at du som pensionist kan få en løbende og livsvarig pension.

Du kan altid blive klogere på ATP ved at læse 

Bonusinfo om ATP

  • ATP står for Arbejdsmarkedets tillægspension, men tales altid om, og skrives også som, ATP. 
  • Din løbende og livsvarige pension, som du modtager, skal du betale almindelig indkomstskat af. 

Læs også: Hvad er Arbejdsindtægt?