Hvad er Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) ?

AM-bidraget er skat på 8%, som bliver fratrukket din løn inden du får den udbetalt.  

Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) er en obligatorisk skat, som bliver fratukket din løn. Denne skat er ens for alle, og er på 8%. Dit AM-bidrag bliver trukket af din løn, når ATP og dit eget-indbetalte pensionsbidrag er blevet trukket fra – dog før din almindelige skat fratrækkes.

Bonusinfo om AM-bidrag

  • Du kan altid se på din lønseddel, at der er trukket et AM-bidrag på 8%.
  • Alle betaler det samme – uanset indkomstniveau.
  • AM-bidrag eller AMB er de klassiske betegnelser for “Arbejdsmarkedsbidrag”

Læs også: Hvad er Arbejdsmarkedets tillægspension (ATP)