Hvad er Begunstigelse?

En begunstiget er den eller de personer, som du ønsker skal modtage din pensionsformue, såfremt du skulle dø førend du får dem udbetalt.

Begunstigelse er ækvivalent til et testamente når man taler om forsikringer og pensioner. En begunstiget er typisk en ægtefælle, samlever eller børn, til hvem den f.eks. opsparede pensionsformue vil blive udbetalt ved din død. Du bør derfor ved tegnelsen af et pensions- eller forsikringsprodukt indskrive den eller de personer, du ønsker skal modtage dine midler, såfremt du skulle gå bort.

Læs også: Hvad er Arbejdsmarkedspension?