Hvad er Bidragsfri dækning?

Har du indbetalt til et pensionsselskab og har tegnet dine forsikringer derigennem, kan du kvalificere dig til bidragsfri dækning, så hvis du stopper dine indbetalinger, vil du stadig, i en given periode, være omfattet af de forsikringer du har tegnet igennem pensionsselskabet. 

En bidragsfri dækning er noget som nogle pensionskasser tilbyder. Dette er betegnelsen for en periode, hvor du ikke indbetaler som vanligt til din pension hos din pensionskasse, men stadigvæk er dækket af de forsikringer som du har tegnet igennem pensionsselskabet.
Typisk vil dine indbetalinger stoppe, såfremt du bliver arbejdsløs, går på orlov eller foretager et jobskifte.

 

Læs også: Hvad er Begunstigelse?