Hvad er Bidragsfritagelse

En bidragsfritagelse betyder, at du stadig har ret til din fulde alderspension, på trods af, at du har fået tilkendt en invalidepension. 

En bidragsfritagelse betyder, at du beholder ret til din fulde alderspension, på trods af, at du har fået tilkendt invalidepension. Tjek altid ved dit pensionsselskab og med din pensionsordning, hvorledes du er dækket ind, da det kan være afhængigt fra selskab til selskab.

Læs også: Hvad er Bidragsfri dækning?