Hvad er fællesskabskompensation?

En fællesskabskompensation er en lovmæssig mulighed for en kompensering mellem to parter i en skilsmisse eller separation ifht udligning mellem de to parters pensionsopsparinger. 

En fællesskabskompensation er en kompensationsform der kan blive brugt ved seperation og skilsmisser. Typisk, har den ene part i et ægteskab sparet mere op til pension end den anden, f.eks. Grundet et job med højere løn. Skulle dette være tilfældet, så giver loven altså mulighed for en form for udligning i mellem de to parter. Dette kunne eventuelt være i form af et kontantbeløb. 

læs også: Hvad er folkepension?