Hvad er Faginvaliditet?

At være faginvalid er, at du ikke længere er i stand til at varetage den jobfunktion, som du er uddannet til, hvorfor du kan kvalificeres til en halv- eller hel- invalidepension. 

Dette er en sjælden form for invalidepension, som sjældent bliver tildelt nogen, da man i dag i stedet generelt taler om invalidepensioner, altså ikke fagspecificeret. Er du uddannet lydtekniker, men bliver døv, vil du, alt andet lige, logisk nok ikke kunne fortsætte dit job som lydtekniker, men i stedet for at blive anset som værende faginvalid og få tildelt en faginvalidepension, så vil du typisk blive bedt om, at finde dig et arbejde, hvor dit tab af hørelse ikke er et større, forstyrrende problem. Derfor uddeles der sjældent faginvalidepensioner, ligesom der også sjældent uddeles almindelige invalidepensioner.

Læs også: Hvad er efterløn