Hvad er folkepension?

En folkepension er en fast pensionsform som staten står for at uddele til alle borgere i Danmark som måtte ønske dette.

En folkepension er den pension, som du vil få udbetalt fra staten. Det er en forsøgelsesform til pensionister, som alle borgere i Danmark har ret til, og kan betegnes som en alderdomsforsørgelse, da den bliver mulig at få når du når en specifik alder. 

Hvornår du er berettiget til folkepension vil i øjeblikket afhænge af dit fødeår, og er under forberedelse fra politisk side, da man ønsker at få flere danskere til at blive længere på arbejdsmarkedet. 

Et eksempel kunne være, at såfremt du er født i 1963 eller senere, vil du først kunne modtage folkepension som 68-årig. 

Som nævnt, så er dette under konstant forandring, og dette må forventes at ændre sig løbende over de næste par år.

Læs også: Hvad er faginvaliditet?