Hvad er førtidspension?

En pensionsform der tildeles af det offentlige til særligt nedslidte og ikke-arbejdsdygtige personer. 

En førtidspension er noget man kan få tildelt af det offentlige, såfremt man vurderes til at være nedslidt eller generelt ude af stand til at passe et arbejde fremadrettet. Du kan for eksempel få tildelt førtidspension af det offentlige, hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv længere.

Hvem kan få førtidspension? 
  • Du skal være over 18 år
  • Din arbejdsevne skal være varigt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale grunde
  • Din arbejdsevne skal være så meget nedsat, at du ikke er i stand til at arbejde, hverken på almindelige vilkår eller i fleksjob.

Læs også: Hvad er fællesskabskompensation?