Hvad er hvilende medlemskab?

Et hvilende medlemskab hos din pensionsopsparing betyder, at du ikke for nuværende betaler til pensionskassen men stadig er medlem.  

Hvis du har brug for en periode ikke at betale til din pensionsopsparing kan du i mange tilfælde forblive medlem i en periode, hvor du blot overgår fra et aktivt medlemskab til et hvilende medlemskab hos din pensionsopsparing. 

Det anbefales at du tager fat i din egen pensionskasse for at forstå deres krav for at blive et hvilende medlem, ligesom du muligvis mister nogle fordele herved.

læs også: Hvad er hvad er helbredsoplysninger?