Pensionsopsparing – Alternative investeringer

Hvad er alternative investeringer?

Dette er en ikke-fast-defineret kategori, hvor man typisk vil finde bygninger af boliger, infrastruktur eller ligende, større projekter. Faktisk er definationen lidt mere klar, hvis man kigger på hvad det udelukker i stedet for hvad det indeholder. Det udelukker de børsnoterede aktier,  hvorfor man i denne investeringskatogori ser bort fra de klassiske, børsnoterede aktier, for i stedet at putte pengene i andre formål, som skal give et afkast til pensionskundernes midler.

Dette er en kategori som typisk giver et lidt højere afkast end almindeligt, børsnoterede aktier, men hvor risikoen også for nogle af projekterne kan være lidt højere.

Hvorfor vælger pensionsselskaberne at investerer i Alternative Investeringer?

Når pensionsselskabet investerer i for eksempel veje ved at yde lån til staten, eller vælger at bygge 200 lejligheder til udlejning, så er det også en måde at differentiere sin portefølje, så de mindsker deres eksponering mod f.eks. Børsnoterede aktier, som jo bekendt går både op og ned. Lige præcis derfor anses det som værende fornuftigt at ens pensionsselskab har alternative investeringer i sine porteføljer.

 

Er det sikkert at investere i alternative investeringer?

Når de danske pensionskasser investerer i disse alternative investeringer, så er det ikke bare tilfældige investeringer. Det er projekter, som bliver screenet og gennemtænkt mange gange førend der bliver investeret pensionsselskabernes midler i projekterne. Disse alternative investeringer er underlagt krav fra både dansk og international lov, hvorfor man ikke bør frygte at ens pensionsselskab laver større fejl eller bliver snydt, når de foretager disse investeringer.

Disse alternative investeringer er typisk investeringer i infrastruktur eller boligbebyggelse. Da man ikke bygger f.eks. 500 lejligheder på en enkelt dag, er det svært at trække sig fra et boligprojektet, hvor der jo typisk går mange år førend man begynder at tjene penge på udlejningen af disse. Dette gør, at man, modsat almindelige, børsnoterede aktier, ikke kan sælge når man har lyst, hvorfor det kan være svært at komme ind og ud af disse investeringer.

Læs om Pensionsselskaber og Ansvarlige investeringer her:

På trods af, at det ikke er ligeså nemt at købe og sælge disse aktiver, så anses disse investeringsformer som værende ganske sikre, da de ikke er lige så konjunkturafhængige som aktier typisk er.

Det anses også som værende fornuftigt at pensionsselskaberne investerer i disse alternative investeringer, da de dermed differentierer deres portefølje, således de ikke kun er afhængige af gode aktieår eller gode obligationsår, men i stedet konstant tjener penge på udlejning af ejendomme.

Hvem investerer i alternativer investeringer – og hvor meget?

I følge Finanstilsynets 2017-tal for pensionsbranchens investeringer i alternative aktiver udgjorde de lige knap 10 procent af pensionsbranchens investeringer. Investeringerne var fordelt med 3 procent i private equity, 3,4 procent i kreditter til erhvervsliv, 2,2 procent i infrastrukturaktiver, 0,4 procent i jordbrug samt 0,4 procent i hedgefonde.

Læs også om livrente her

Finanstilsynet offentliggjorde i 2017 en rapport over, hvor stor en del af pensionsmidlerne blev investeret i alternative aktiver. Det viste sig, at ca. 10 % af pensionsbranchens investeringer blev investeret i disse såkaldte “Alternative investeringer.” Det fordelte sig således:

  • 3 % i “Private Equity”
  • 3,4 % i kreditter til erhvervslivet
  • 2,2 % til infrastrukturaktivier
  • 0,4% i jordbrug
  • 0,4% til hedgefonde

Det antages at alle pensionsselskaber i Danmark foretager investeringer i disse Alternative Investeringer i et eller andet omfang, men der er naturligvis forskel på, hvor mange midler de forskellige selskaber har at investere for, ligesom de forskellige pensionskasser har individuelle risikoprofiler og ser markederne på deres egne måder, så nogle tror mere på aktier, nogle på obligationer og nogle mest på alternative investeringer.

Hvad er afkastet typisk på sådanne investeringer?

Der bliver ikke offentligt skrevet om, hvor meget pensionsselskaberne tjener på disse alternative investeringer hvert år, primært fordi, at der ikke findes en skarp definition på, hvad der kendetegnes som en sådan investering.

Se listen over pensionsselskaber her:

Generelt ses alternative investeringer som bidragende til et positivt cashflow i pensionsselskaberne, da man gerne konstant skulle få penge tilbage fra investeringen, så snart den er klar til at sende penge tilbage – f.eks. Når en lejlighed bliver udlejet, så ryger der noget indtjening indirekte tilbage til pensionsselskabet.