Pensionsopsparing og Ansvarlige investeringer

Hvad er ansvarlige investeringer?

At investere ansvarligt dækker over flere forskellige ting, og det kan virke meget subjektivt, men det er en generel betegnelse for, at man investerer efter de såkaldte ESG-forholdEnvironmental, Social og Governance. Det betyder, at man kigger efter virksomheders arbejde med bæredygtige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Således kan det udledes, at hvis man ønsker at investere ansvarligt, så skal man kigge efter ESG-faktorerne.

Læs også om Alternativ pensions investering her

En ansvarlig investering ikke det samme som f.eks. “Grønne investeringer” da dette begreb udelukkende dækker over investeringer i grønne energiformer – altså vedvarende energi. Derfor kan man ikke sige, at grønne investeringer er det samme som “Ansvarlige investeringer.” Der er dog ingen tvivl om, at mange af virksomhederne, som beskæftiger sig med grønne energiformer, vil være at finde i investeringsprodukter som handler om ESG – altså virksomheder som beskæftiger sig inden for felterne Environmental, Social og Governance.

Hvad udelukker “ansvarlige investeringer”?

Typisk vil ansvarlige investeringer udelukke investeringer i deciderede våben- og tobaksproducenter, men det er faktisk noget man som investor selv skal have et skarpt øje på, da det er op til en individuel vurdering hos pensionsselskabet om hvorvidt man anser Våben og Tobaksinvesteringer som værende “ansvarlige.”

Læs også om Livrente her:

Flere virksomheder producerer f.eks. Avanceret teknologi, som kan være en god og fornuftig aktie, men en brøkdel af deres forretning omhandler måske at levere noget teknologi til våbenproducenter.

Derfor er det vigtigt at man spørger sit eget pensionsselskab om, hvad de definerer som værende “ansvarlige investeringer” – og hvad det betyder at de udelukker af virksomheder, f.eks. Tobak og våben. Herefter kan man gøre op med sig selv, om man har lyst til at ens pensionsmidler skal investere i den slags virksomheder.

Sustainable finance

FN har udstukket nogle Verdensmål, som verdens ledere er blevet enige om, er nogle grundmål for, hvordan menneskeheden fremover bør indrette sig for at sikre bedre levevilkår generelt for befolkningen. Her er “Sustainable Finance” med for at lede til, at der investeres og bruges “ansvarligt.”

Se vores liste over Pensionsselskaber her:

Dette skal blandt andet være med til at sørge for, at der generelt bruges og investeres ud fra en mere etisk tankegang, og har fremtiden og helheden i fokus, i stedet for udelukkende at have fokus på profit.

Sustainable Finance er finansiering af investeringer under hensyntagen til miljømæssige, sociale og regeringsmæssige overvejelser.

Bæredygtig finansiering (Sustainable finance) omfatter en stærk grøn, økonomisk komponent, der har til formål at understøtte økonomisk vækst, mens det reducerer trykket på miljøet, håndtering af drivhusgasemissioner og bekæmpelse af forurening,

minimere affald og forbedre effektiviteten i brugen af naturressourcer.

Det omfatter også øget bevidsthed om og gennemsigtighed på de risici, der kan have indflydelse på bæredygtigheden af det finansielle system, behovet for finansielle og erhvervsmæssige aktører til at afbøde disse risici gennem passende styreformer.

Læs mere om Ansvarlige investeringer her:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_da

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/